ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου ESE είναι τα ακόλουθα:

"Εγχειρίδιο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα"

Το εγχειρίδιο θα περιλαμβάνει αποτελέσματα συγκριτικής μελέτης στην Ευρώπη με επιτυχημένες ιστορίες κοινωνικών επιχειρήσεων με σημαντική κοινωνική επίδραση στις περιοχές που δραστηριοποπιούνται. Επιπλέον θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους προσέγγισης και εκμάθησης νέων, συγκεκριμένα νέων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, πως να ξεκινήσουν μια startup.

Ενημερωτικό Δελτίο
Εγχειρίδιο για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα