ΕΡΓΟ

Καινοτομία Έργου

"Η γνώση είναι δύναμη" και αυτό το έργο "Ευρωπαίος Κοινωνικός Επιχειρηματίας (ESE)" προωθεί την ενδυνάμωση των νέων μέσω της ανάπτυξης ενός συνόλου εργαλείων που θα βελτιώσει τις γνώσεις τους στον τομέα της επιχειρηματικότητας, συγκεκριμένα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η οποία συνδυάζει την επιχειρηματική διάσταση με την κοινωνική με πιθανές εργασιακές επιπτώσεις. Η συσχέτιση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με νέους ανθρώπους είναι μια ιδέα που παίρνει διαφορετικές μορφές σε κάθε χώρα των εταίρων.Η ιδέα του έργου ξεκίνησε από την επιθυμία των εταίρων να δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό και επαναλαμβανόμενο μοντέλο Ευρωπαικού επιπέδου ώστε να διαδοθούν τεχνικές στο πεδίο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Το έργο έχει ως στόχο την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και να προσφέρει εξατομικευμένες ευκαιρίες εκμάθησης στους εκπαιδευόμενους. Θα παρέμβουμε σε εθνικό επίπεδο στα μέλη των συμμετεχόντων οργανισμών που θα δημιουργήσουν.

Ομάδες Στόχοι

  • Νέοι (ειδικά νέοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες)
  • Άτομα που εργάζονται με Νέους
  • Οργανισμοί Νέων
  • Οργανισμοί Τοπικής αυτοδιοίκησης
  • Εταιρίες
  • Κέντρα απασχόλησης και σχολεία
  • Ενδιαφερόμενοι