PROIECT

Project Innovation

"„Cunoașterea este putere”, iar acest proiect, „antreprenor social european (ESE)” promovează abilitarea tinerilor prin dezvoltarea unui set de instrumente care le vor îmbunătăți cunoștințele în domeniul antreprenoriatului, cu un accent special pe antreprenoriatul social, care combină dimensiunea antreprenorială cu cel social și cu posibile consecințe în ocuparea forței de muncă. Antreprenoriatul social legat de tineri este un concept care ia forme diferite în fiecare dintre țările partenere. Ideea proiectului nostru a luat naștere din voința parteneriatului de a crea un model eficient și repetabil la nivel european de diseminare a tehnicilor de incluziune în domeniul antreprenorial social. Proiectul își propune să promoveze integrarea socială și să ofere cursanților oportunități de învățare personalizate. Vom interveni la nivel internațional asupra personalului organizațiilor participante care va declanșa un efect multiplicator asupra teritoriilor lor prin formarea formatorilor. Lucrătorii tineri vor putea transmite și disemina competențele dobândite tinerilor din teritoriile lor. Toate materialele produse vor fi puse la dispoziție online pentru a crește impactul și pentru a încuraja persoanele rurale și defavorizate, pentru a-și îmbunătăți abilitățile."

Grupuri țintă

  • Tinerii (în special tinerii defavorizați)
  • Lucratori de tineret
  • Organizații de tineret
  • Autoritățile locale
  • Companii
  • Centre de angajare și școli
  • Stakeholderi