Εκδήλωση ESE-Facebook

ESE-Facebook event

Στις 30 Μαρτίου του 2021, εταίροι του έργου «European Social Entrepreneur-ESE» Erasmus+ διοργάνωσαν ζωντανή εκδήλωση (live event) στη σελίδα του Facebook για να προβάλουν τους στόχους, τις δραστηριότητες και τα μελλοντικά βήματα τους.

Όλοι οι συνεργάτες συνέβαλαν στην εκδήλωση, παρουσιάζοντας τη διαδρομή υλοποίησης του ESE, τις δραστηριότητες και εμπειρίες τους . Οι συντονιστές CO-LABORY μίλησαν για τους  γενικούς στόχους και τα παραδοτέα, ο IED παρουσίασε την ιστοσελίδα του έργου και τα μέσα διάδοσης, ο CAI πρόβαλε το Εγχειρίδιο για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, ένα παραδοτέο που αναπτύχθηκε με τη συμβολή όλων των εταίρων, ο CCIF Κύπρου έδωσε πληροφορίες για την επερχόμενη εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Κύπρο, ο ACTA πρότεινε το  παράδειγμα μιας επιτυχημένης κοινωνικής επιχείρησης και τον αντίκτυπό της στην κοινωνία και ο MITRA Γαλλίας μίλησε για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Η εκδήλωση ήταν επιτυχής, όλοι οι εταίροι συνεργάστηκαν παραγωγικά και παρείχαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του έργου. Το κοινό συμμετείχε διαδραστικά, θέτοντας ερωτήσεις στους παρουσιαστές και δίνοντας πολύτιμα σχόλια που θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της προσέγγισής και της ποιότητας των παραδοτέων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου https://socialentrepreneur.eu/ και μείνετε συντονισμένοι για μελλοντικές ενημερώσεις!